தூக்கம் ஆஹா! உண்மை வெளிப்படுத்தப்பட்டது: முற்றிலும்...

அவர்கள் உங்களுக்காக வேலை செய்கிறார்களா என்பதைப் பார்க்க ஒரு வாரத்திற்கு அவற்றை நீங்களே முயற்சி செய்வது நல்லது என்று நான் நம்புகிறேன். மிக முக்கியமான விஷயம் பின்வருவனவற்றைச் செய்வது:

உங்கள் எடையை அளவிட உங்களுக்கு தெளிவான மற்றும் எளிதான வழி இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் அதிக எடை அல்லது பருமனாக இருந்தால் உங்களுக்கு தூக்கத்தில் சிக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வழக்கமான தூக்க நேரத்தை அமைக்கவும். உங்கள் படுக்கை நேரத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே உங்கள் அலாரம் கடிகாரத்தை அமைக்க முயற்சிக்கவும். பயனுள்ள அலாரம் கடிகாரத்தைக் கண்டறியவும். அலாரம் ஒலி போன்ற சில அலாரம் கடிகாரங்கள், நீங்கள் உங்களை அமைத்த அலாரம் போல பயனுள்ளதாக இல்லை. அலாரம் கடிகாரத்திலிருந்து விடுபடுங்கள். நீங்களே அமைத்த அலாரத்தைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. பகலில் தூங்குங்கள். நீங்கள் இரவு முழுவதும் அறையில் இருந்தால் ஒரு நல்ல இரவு தூக்கத்தைப் பெற முடியாது. உங்கள் அலாரம் அணைக்கப்படுவதற்கு முன்பு தரமான தூக்கத்தைப் பெறுங்கள். இது அலாரம் கடிகாரம் உங்களை இரவில் எழுப்பவிடாமல் தடுக்கும். சீக்கிரம் படுக்கைக்குச் செல்ல முயற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் சோர்வடையக்கூடும். சீக்கிரம் எழுந்திருப்பதைத் தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். பெற்றோரின் வீட்டில் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை தூங்கினால், வயதான குழந்தைக்கு ஒரு மாலை தூக்கத்தின் நன்மை உண்டு.

புதிய கருத்துக்கள்

Sleep Well

Julie Pugh

உங்கள் தூக்கத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழிகளில் ஒன்று Sleep Well, ஆனால் அது ஏன்? பயனர் அறிக்கைக...